Sorry, this video is not available in your country.

Covid-19 Trì Hoãn Chuyến Thám Hiểm Bắc Cực Lớn Nhất Trong Lịch Sử

chia sẻ

Covid-19 Trì Hoãn Chuyến Thám Hiểm Bắc Cực Lớn Nhất Trong Lịch Sử

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 05/06/2020
Nhiệm vụ thám hiểm Bắc Cực có quy mô lớn nhất từ trước tới nay bắt đầu được nối lại sau hai tháng trì hoãn vì đại dịch.
Tags: Thám hiểm

Tin Tức Tất cả

Xem thêm