Sorry, this video is not available in your country.

"Covid Vẫn Còn Rất Nhiều Với Chúng Tôi"- Người Đứng Đầu CDC Châu Phi Cho Biết

chia sẻ

"Covid Vẫn Còn Rất Nhiều Với Chúng Tôi"- Người Đứng Đầu CDC Châu Phi Cho Biết

Người đăng: ngantq
Ngày đăng: 23/09/2022
Trả lời bình luận của người đứng đầu WHO về việc đại dịch COVID sắp kết thúc, quyền giám đốc CDC Châu Phi cho biết coronavirus vẫn là mối đe dọa trên lục địa này vì tỷ lệ tiêm chủng thấp.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm