Sorry, this video is not available in your country.

Cuba Phát Triển Vắc Xin Covid-19 Của Riêng Mình Trong Bối Cảnh Bị Cấm Vận Của Mỹ

chia sẻ

Cuba Phát Triển Vắc Xin Covid-19 Của Riêng Mình Trong Bối Cảnh Bị Cấm Vận Của Mỹ

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 08/04/2021
Bất chấp nền kinh tế đang xấu đi và lệnh cấm vận của Hoa Kỳ, Cuba đã cố gắng sản xuất vắc-xin Covid-19 và thiết bị y tế của riêng mình để chống lại đại dịch coronavirus. 
Tags: Covid-19, Vaccine

Tin Tức Tất cả

Xem thêm