Sorry, this video is not available in your country.

Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân: Hawaii (Phần 3 - Tập 6)

chia sẻ

Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân: Hawaii (Phần 3 - Tập 6)

Đón xem những đặc vụ của Cục điều tra Tội phạm Hải quân cơ sở Hawaii cân bằng giữa trách nhiệm với gia đình và đất nước trong khi điều tra các vụ án đầy mạo hiểm liên quan đến quân nhân và an ninh quốc gia tại hòn đảo thiên đường.