Sorry, this video is not available in your country.

Cúm Gia Cầm Giết Chết Hàng Nghìn Con Bồ Nông, Chim Biển Ở Peru

chia sẻ

Cúm Gia Cầm Giết Chết Hàng Nghìn Con Bồ Nông, Chim Biển Ở Peru

Người đăng: quanhphan1103
Ngày đăng: 08/12/2022
Virus cúm gia cầm H5N1 đã giết chết hàng ngàn con bồ nông, chim cuốc chân xanh và các loài chim biển khác ở Peru.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm