Sorry, this video is not available in your country.

Cụm Tin Ukraine: Anh Xem Xét Cử Giảng Viên Quân Sự Tới Ukraine

chia sẻ

Cụm Tin Ukraine: Anh Xem Xét Cử Giảng Viên Quân Sự Tới Ukraine

Người đăng:
Ngày đăng: 02/10/2023
Anh xem xét cử giảng viên quân sự tới Ukraine; Ukraine muốn trở thành trung tâm quân sự... Là những tin có trong cụm tin quốc tế hôm nay 1/10.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm