Sorry, this video is not available in your country.

Cuộc Chiến Chống Dịch Tả Ở Hồng Kông Năm 1961

chia sẻ

Cuộc Chiến Chống Dịch Tả Ở Hồng Kông Năm 1961

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 31/03/2020
Khi Hồng Kông chiến đấu với đại dịch Covid-19 vào năm 2020, người ta nhìn lại gần 60 năm trước 1961, khi thành phố chống lại một căn bệnh chết người khác đó là dịch tả.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm