Sorry, this video is not available in your country.

Cuộc Đua Vòng Quanh Thế Giới (Phần 1 - Tập 5)

chia sẻ

Cuộc Đua Vòng Quanh Thế Giới (Phần 1 - Tập 5)

Hành trình 10.000km từ châu Phi đến Bắc cực trong cuộc đua toàn cầu, với sự tham gia của những người nổi tiếng cùng người thân của họ, khi không có máy bay, không đem thẻ tín dụng và điện thoại di động.