Sorry, this video is not available in your country.

Cuộc Đụng Độ Giữa Đêm Giữa Người Ủng Hộ Ông Trump Và Người Biểu Tình Black Lives Matter

chia sẻ

Cuộc Đụng Độ Giữa Đêm Giữa Người Ủng Hộ Ông Trump Và Người Biểu Tình Black Lives Matter

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 21/11/2020
Các cuộc đụng độ đã nổ ra ở Washington DC vào đêm Chủ nhật giữa những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump và những người biểu tình Black Lives Matter, với ít nhất một vụ đâm và 20 vụ bắt giữ được báo cáo.
Tags: Biểu tình

Tin Tức Tất cả

Xem thêm