Sorry, this video is not available in your country.

Cuộc Khủng Hoảng Rác Thải Nhựa Ở Philippines Gia Tăng Đáng Kể

chia sẻ

Cuộc Khủng Hoảng Rác Thải Nhựa Ở Philippines Gia Tăng Đáng Kể

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 03/07/2022
Theo một nghiên cứu năm 2022 của Đại học Oxford ở Anh, Philippines là quốc gia gây ô nhiễm tồi tệ nhất hành tinh về lượng rác thải nhựa thải ra đại dương, gây ra tới 36% tổng lượng ô nhiễm toàn cầu. Các nhà bảo vệ môi trường cho biết cuộc khủng hoảng ngày càng trầm trọng vì hầu hết người mua sắm ở Philippines thích mua sản phẩm trong những gói hoặc gói nhựa nhỏ, rẻ tiền hơn là những bao bì lớn hơn và ít lãng phí hơn.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm