Sorry, this video is not available in your country.

Cuộc Khủng Hoảng Virus Ở Ấn Độ Leo Thang

chia sẻ

Cuộc Khủng Hoảng Virus Ở Ấn Độ Leo Thang

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 01/05/2021
Hệ thống chăm sóc sức khỏe ở Ấn Độ đang phải vật lộn để đối phó với sự gia tăng lớn các ca nhiễm coronavirus, với tình trạng thiếu oxy và thuốc trầm trọng, và gia đình bệnh nhân cầu cứu trên mạng xã hội.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm