Sorry, this video is not available in your country.

Đà Nẵng: Dự Án Du Lịch Sinh Thái 'Đe Dọa' Cầu Đường Sắt: Cơ Quan Chức Năng Vào Cuộc

chia sẻ

Đà Nẵng: Dự Án Du Lịch Sinh Thái 'Đe Dọa' Cầu Đường Sắt: Cơ Quan Chức Năng Vào Cuộc

Người đăng: dunght2
Ngày đăng: 09/06/2024
Sở Xây dựng Đà Nẵng vừa kiểm tra và yêu cầu Công ty Cổ phần Trung Thủy Đà Nẵng, chủ đầu tư dự án khu du lịch sinh thái Nam Ô, phối hợp với đơn vị tư vấn rà soát quy định về hành lang an toàn giao thông đường sắt và phạm vi bảo vệ công trình đường sắt, bao gồm phạm vi bảo vệ cầu đường sắt Nam Ô, lấy ý kiến của cơ quan thẩm quyền quản lý đường sắt.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm