Sorry, this video is not available in your country.

Đà Nẵng Tung Lực Lượng Bắt Chó Thả Rông

chia sẻ

Đà Nẵng Tung Lực Lượng Bắt Chó Thả Rông

Người đăng:
Ngày đăng: 02/12/2023
Sáng 1-12 đội bắt chó thả rông Thạc Gián - phường trung tâm quận Thanh Khê (Đà Nẵng) - đã tung lực lượng xuống dân cư.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm