Sorry, this video is not available in your country.

Đặc Sắc Nghi Thức Cúng Cầu Mưa Của Người Ê-đê

chia sẻ

Đặc Sắc Nghi Thức Cúng Cầu Mưa Của Người Ê-đê

Người đăng: Haihm
Ngày đăng: 17/04/2024
Lễ Cầu mưa (Kăm Mah) và Cầu mùa (Kăm Buh) là một trong những nghi lễ nông nghiệp của người Ê-đê. Nghi lễ diễn ra khi trời hạn hán và đánh dấu thời điểm bắt đầu một mùa rẫy mới với mong muốn cầu cho mưa thuận gió hòa, nương rẫy tươi tốt, thóc lúa đầy kho. Vì vậy người Ê-đê chuẩn bị rất kỹ trước khi tiến hành lễ cúng này.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm