Sorry, this video is not available in your country.

Đại Dịch Covid-19 Phơi Bày Cuộc Khủng Hoảng Thiếu Nước Ở Brazil

chia sẻ

Đại Dịch Covid-19 Phơi Bày Cuộc Khủng Hoảng Thiếu Nước Ở Brazil

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 12/08/2020
Rửa tay thường xuyên là một trong những khuyến nghị chính để ngăn ngừa virus coronavirus mới, nhưng ở Brazil, nơi có 35 triệu người thiếu nước sạch, hành động đó không dễ dàng thực hiện được.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm