Sorry, this video is not available in your country.

Đại Dịch Cúm Năm 1918 Có Thể Dạy Chúng Ta Điều Gì Về Sự Bùng Phát Của Covid-19

chia sẻ

Đại Dịch Cúm Năm 1918 Có Thể Dạy Chúng Ta Điều Gì Về Sự Bùng Phát Của Covid-19

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 17/03/2020
Đại dịch cúm năm 1918 đã giết chết 50 đến 100 triệu người trên khắp thế giới. John M. Barry, tác giả của một cuốn sách về đại dịch, giải thích những gì đã xảy ra. Và làm thế nào để đáp ứng với coronavirus có thể tránh được sự lặp lại của 'cúm lớn' hay cúm Tây Ban Nha.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm