Sorry, this video is not available in your country.

Đại Dịch Là Gì Và Chúng Có Được Ngăn Chặn?

chia sẻ

Đại Dịch Là Gì Và Chúng Có Được Ngăn Chặn?

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 20/03/2020
Cúm Tây Ban Nha năm 1918 được coi là một trong những đại dịch tồi tệ nhất thế giới. CNN xem xét các đại dịch là gì và liệu chúng có thể được ngăn chặn.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm