Sorry, this video is not available in your country.

Đắk Lắk: Tăng Cường Kiểm Tra, Kiểm Soát Mặt Hàng Phân Bón

chia sẻ

Đắk Lắk: Tăng Cường Kiểm Tra, Kiểm Soát Mặt Hàng Phân Bón

Người đăng: dunght2
Ngày đăng: 14/08/2022
Thời gian qua, hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng vẫn diễn ra phức tạp. Từ đầu năm 2022 đến nay, qua kiểm tra 23 cơ sở kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã xử lý 21 vụ vi phạm, phát hiện 7 mẫu phân bón không đạt chất lượng.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm