Sorry, this video is not available in your country.

Đảm Bảo Cao Nhất Chất Lượng Các Dự Án Luật Để Tiếp Tục Trình Quốc Hội Thông Qua

chia sẻ

Đảm Bảo Cao Nhất Chất Lượng Các Dự Án Luật Để Tiếp Tục Trình Quốc Hội Thông Qua

Người đăng:
Ngày đăng: 17/06/2024
Ngày 17/6, Quốc hội sẽ bắt đầu bước vào họp đợt 2 của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15. Trong đợt họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 10 dự án luật, 10 dự thảo nghị quyết.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm