Sorry, this video is not available in your country.

Đầm Lầy Lưỡng Hà Cổ Đại Bị Đe Dọa Bởi Nước Thải Của Iraq

chia sẻ

Đầm Lầy Lưỡng Hà Cổ Đại Bị Đe Dọa Bởi Nước Thải Của Iraq

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 10/05/2021
Ở miền nam Iraq, nước hôi thối từ các đường ống thoát nước tràn vào đầm lầy nổi tiếng của đất nước, đe dọa một di sản thế giới đã được UNESCO công nhận.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm