Sorry, this video is not available in your country.

Dẫn Chương Trình: Joanna Gaines (Phần 5 - Tập 2)

chia sẻ

Dẫn Chương Trình: Joanna Gaines (Phần 5 - Tập 2)

Với niềm đam mê đối với mọi thứ trong gia đình, Joanna Gaines dành thời gian vào bếp để chia sẻ những công thức nấu ăn yêu thích của mình, chúng đến từ đâu và lý do tại sao cô thấy mình quay lại với chúng hết lần này đến lần khác.