Sorry, this video is not available in your country.

Đảng Cầm Quyền Của Ấn Độ Thua Cuộc Bầu Cử Cấp Nhà Nước

chia sẻ

Đảng Cầm Quyền Của Ấn Độ Thua Cuộc Bầu Cử Cấp Nhà Nước

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 07/05/2021
Đảng cầm quyền của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã phải chịu một thất bại đáng kể trong cuộc bầu cử cấp bang quan trọng ở Tây Bengal vào ngày 2 tháng 5 năm 2021. Chiến dịch tích cực của Đảng Bharatiya Janata (BJP) trước cuộc thăm dò được cho là nguyên nhân thúc đẩy làn sóng dịch Covid-19 dữ dội thứ hai của đất nước nhiễm này.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm