Sorry, this video is not available in your country.

Đảng Cộng Hoà Bỏ Phiếu Phủ Quyết Ngân Sách Tạm Thời

chia sẻ

Đảng Cộng Hoà Bỏ Phiếu Phủ Quyết Ngân Sách Tạm Thời

Người đăng:
Ngày đăng: 01/10/2023
Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ hôm qua bỏ phiếu phủ quyết ngân sách chi tiêu tạm thời cho Chính phủ Mỹ. Động thái này khiến cho việc đóng cửa những dịch vụ và cơ quan liên bang của Mỹ là khó tránh khỏi do ngân sách cạn kiệt.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm