Sorry, this video is not available in your country.

Đăng Tin Sai Sự Thật Về Dịch COVID-19: Coi Chừng Bị Xử Lý Hình Sự

chia sẻ

Đăng Tin Sai Sự Thật Về Dịch COVID-19: Coi Chừng Bị Xử Lý Hình Sự

Người đăng: dunght2
Ngày đăng: 31/03/2020
Trong khi đội ngũ y bác sĩ và cả hệ thống chính trị đang ra sức chiến đấu với dịch COVID-19, thay vì ủng hộ cuộc chiến đó bằng cách tuân thủ theo những khuyến cáo của chính quyền các cấp thì nhiều người khiến tình hình chống dịch càng thêm phức tạp bởi những nội dung bịa đặt được lan truyền trên mạng xã hội.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm