Sorry, this video is not available in your country.

Danh Sách Đen (Phần 9 - Tập 19)

chia sẻ

Danh Sách Đen (Phần 9 - Tập 19)

Sau cái chết của Elizabeth, đội FBI tan rã, cuộc sống của họ cũng thay đổi, còn Reddington biệt tích.