Sorry, this video is not available in your country.

chia sẻ

Đất Nước Đứng Lên

7.2 / 5 đánh giá
Thể loại: Phim, Tâm lý
Đạo diễn: Hồ Thái Đặng Việt Bảo
Sản xuất: Hãng Phim Truyện Việt Nam
''Đất Nước Đứng Lên'' khắc họa rõ nét hình tượng anh hùng Núp, người anh hùng bình dị mà sâu sắc, kiên định mà nhân ái, gắn bó máu thịt với buôn làng Kông Hoa. Núp là người đầu tiên dám đứng lên chống lại thực dân Pháp xâm lược dù chỉ có trong tay những vũ khí tự tạo thô sơ.

Có thể bạn thích