Sorry, this video is not available in your country.

Dấu Ấn Vương Triều: Đông Phương Chi Quốc (Phần 2 - Tập 2)

chia sẻ

Dấu Ấn Vương Triều: Đông Phương Chi Quốc (Phần 2 - Tập 2)

Giám tuyển và học giả người Singapore Peter Lee khám phá lịch sử của bốn đế chế Đông Nam Á đã ghi dấu ấn trên thế giới.