Sorry, this video is not available in your country.

Dạy Bơi Miễn Phí Mùa Hè Phòng Đuối Nước Trẻ Em

chia sẻ

Dạy Bơi Miễn Phí Mùa Hè Phòng Đuối Nước Trẻ Em

Người đăng: thuyhien
Ngày đăng: 25/05/2022
Tại huyện Hồng Ngự địa phương đầu nguồn của tỉnh Đồng Tháp, nơi có mạng lưới sông, rạch ao hồ dầy đặc, để đảm bảo an toàn trước tai nạn đuối nước ở trẻ em nhất là thời điểm nghỉ hè đang đến gần, huyện Hồng Ngự đã khởi động chương trình dạy bơi miễn phí cho trẻ em năm 2022.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm