Sorry, this video is not available in your country.

Đây Là Máy Lọc Khử Được Mùi Và Giết Được Vi Khuẩn- B-Mola Go

chia sẻ

Đây Là Máy Lọc Khử Được Mùi Và Giết Được Vi Khuẩn- B-Mola Go

Mùi ô tô luôn là một vấn đề rất khó giải quyết. Bên cạnh đó, không khí ô nhiễm với nồng độ bụi mịn PM 2.5 ngày càng tăng cao cũng là bài toán cần giải quyết cho anh em khi sử dụng xe trong đô thị.