Sorry, this video is not available in your country.

ĐBQH Đề Xuất Bổ Sung Quy Định Không Đổi Tên Đường Để Tránh Lãng Phí

chia sẻ

ĐBQH Đề Xuất Bổ Sung Quy Định Không Đổi Tên Đường Để Tránh Lãng Phí

Người đăng:
Ngày đăng: 24/11/2023
Đề nghị cần bổ sung quy định tại Điều 14 dự thảo Luật theo hướng giữ nguyên những tên gọi đã có trên tuyến đường cũ, không đổi sang tên khác nhằm đảm bảo tính ổn định, tránh lãng phí nguồn lực khi thực hiện chuyển đổi, nhất là khi người dân phải thực hiện thủ tục hành chính có liên quan đến địa chỉ tên đường.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm