Sorry, this video is not available in your country.

ĐBSCL Sắp Vào Cao Điểm Xâm Nhập Mặn: Cần Chủ Động Ứng Phó Ra Sao?

chia sẻ

ĐBSCL Sắp Vào Cao Điểm Xâm Nhập Mặn: Cần Chủ Động Ứng Phó Ra Sao?

Người đăng:
Ngày đăng: 23/02/2024
Xâm nhập mặn gây thiệt hại rất lớn và tác động đến hầu hết các lĩnh vực kinh tế-xã hội, khiến đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm