Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Liên Minh Siêu Thú DC - DC League Of Super-Pets

Thể loại: HBO GO, Điện ảnh
Đạo diễn: Jared Stern
Siêu khuyển Krypto và Siêu nhân là đôi bạn không thể tách rời, cùng chia sẻ siêu sức mạnh và chiến đấu với tội phạm ở thành phố Metropolis. Khi Siêu nhân và Liên minh công lý bị bắt cóc, cậu phải gọi hội đi giải cứu họ.

Có thể bạn thích

Phim lẻ 8.5 120 Phút
Phim lẻ 8.4 125 Phút
Phim lẻ 8.9 157 Phút
Phim lẻ 8.3 136 Phút
Phim lẻ 8.9 121 Phút
Phim lẻ 10.0 157 Phút
Phim lẻ 8.0 111Phút
Phim lẻ 9.3 83 Phút
Phim lẻ 0.0 83 Phút
Phim lẻ 7.0 86 Phút
Phim lẻ 10.0 147 Phút
Phim lẻ 10.0 92 Phút
Phim lẻ 10.0 91 Phút
Phim lẻ 8.3 89 Phút
Phim lẻ 6.7 111 Phút
Phim lẻ 8.4 88 Phút
Phim lẻ 8.3 77 Phút
Phim lẻ 7.0 97 Phút
Phim lẻ 8.7 83 Phút
Phim lẻ 8.6 142 Phút
Phim lẻ 10.0 149 Phút
Phim lẻ 6.5 106 Phút
Phim lẻ 9.1 133 Phút
Phim lẻ 8.7 120 Phút
Phim lẻ 0.0 126 Phút
Phim lẻ 10.0 90 Phút
Phim lẻ 7.8 80 Phút
Phim lẻ 8.1 98 Phút
Phim lẻ 9.5 89 Phút
Phim lẻ 7.7 98 Phút