Sorry, this video is not available in your country.

Để Bảo Vệ "Lãnh Thổ", Ngỗng Tấn Công Người Đi Đường Kịch Liệt

chia sẻ

Để Bảo Vệ "Lãnh Thổ", Ngỗng Tấn Công Người Đi Đường Kịch Liệt

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 23/05/2020
Một con ngỗng bảo vệ tổ của mình bằng cách tấn công và đuổi theo một người phụ nữ, ngay cả khi cô này bước vào xe cpn ngỗng vẫn đuổi theo.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm