Sorry, this video is not available in your country.

Đề Nghị Sớm Ban Hành Quy Chuẩn Trong Nuôi Trồng Thủy Sản

chia sẻ

Đề Nghị Sớm Ban Hành Quy Chuẩn Trong Nuôi Trồng Thủy Sản

Người đăng:
Ngày đăng: 24/05/2024
Chiều 23/5, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội thảo luận ở hội trường về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm