Sorry, this video is not available in your country.

Đề Xuất Giảm 3.700 Tỷ Mức Bồi Thường Xây Sân Bay Long Thành

chia sẻ

Đề Xuất Giảm 3.700 Tỷ Mức Bồi Thường Xây Sân Bay Long Thành

Người đăng:
Ngày đăng: 29/09/2023
Chính phủ đề xuất giảm hơn 3.700 tỷ tổng mức đầu tư dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành. Trong khi đó, có ý kiến cho rằng việc này thuộc thẩm quyền của Thủ tướng.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm