Sorry, this video is not available in your country.

Đề Xuất Rút Ngắn Thời Gian Quyết Toán Ngân Sách Nhà Nước Chậm Nhất 12 Tháng

chia sẻ

Đề Xuất Rút Ngắn Thời Gian Quyết Toán Ngân Sách Nhà Nước Chậm Nhất 12 Tháng

Người đăng:
Ngày đăng: 29/09/2023
Tại phiên họp 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã trình bày báo cáo về lộ trình rút ngắn quy trình, thời gian quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm đồng thời, kiến nghị Quốc hội có Nghị quyết về việc thí điểm thực hiện rút ngắn quy trình.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm