Sorry, this video is not available in your country.

Đề Xuất Thêm Phố Đi Bộ Ở Thành Phố Hồ Chí Minh

chia sẻ

Đề Xuất Thêm Phố Đi Bộ Ở Thành Phố Hồ Chí Minh

Người đăng:
Ngày đăng: 05/12/2023
Mới đây, thành phố Hồ Chí Minh được đề xuất có thêm một phố đi bộ, đó là khu Bàn Cờ, Quận 3, sẽ phát triển giống khu Bùi Viện - Phạm Ngũ Lão (khu phố Tây ở Quận 1).

Tin Tức Tất cả

Xem thêm