Sorry, this video is not available in your country.

chia sẻ

Tôi Ti Tiện - Despicable Me

8.1 / 22 đánh giá
Đạo diễn: Pierre Coffin  chris Renaud
Tên ác nhân Gru ấp ủ một âm mưu lớn, đó là đánh cắp mặt trăng làm của riêng,sẵn sàng tiêu diệt mọi trở ngại nhờ vũ khí hiện đại và A đội quân minion.Mọi tính toán đổ bể trước sự xuất hiện của 3 bé gái mồ côi muốn coi Gru là cha.  

Có thể bạn thích