Sorry, this video is not available in your country.

chia sẻ

Đội Điều Tra Nhí - Detective Agency TKKG

8.5 / 60 đánh giá
Thể loại: Phim, Hành động, Phiêu Lưu
Đạo diễn: Robert Thalheim
Sản xuất: Warner Bros. Pictures
Khi cha của Willi bị bắt cóc và chỉ được trả tự do khi giao lại một bức tượng cổ trong bộ sưu tập của ông. Tim cảm thấy cuộc điều tra của cảnh sát đã đi lầm hướng, vì vậy cậu và nhóm bạn của mình đã quyết định đi tìm sự thật.    

Có thể bạn thích

Xem ngay
Yêu thích
Phim lẻ 7.8 73 Phút
Xem ngay
Yêu thích
Phim lẻ 8.8 101 Phút
Xem ngay
Yêu thích
Phim lẻ 8.4 102 Phút
Xem ngay
Yêu thích
Phim lẻ 7.8 60 Phút
Xem ngay
Yêu thích
Phim lẻ 8.0 62 Phút
Xem ngay
Yêu thích
Phim bộ 8.8 60 Tập
Xem ngay
Yêu thích
Phim lẻ 8.6 105 Phút
Xem ngay
Yêu thích
Phim lẻ 8.8 133 Phút
Xem ngay
Yêu thích
Phim bộ 9.2 15 Tập
Xem ngay
Yêu thích
Phim lẻ 8.3 114 Phút
Xem ngay
Yêu thích
Phim lẻ 8.7 102 Phút
Xem ngay
Yêu thích
Phim bộ 7.5 45 Tập
Xem ngay
Yêu thích
Phim lẻ 8.0 88 Phút
Xem ngay
Yêu thích
Phim lẻ 7.6 137 Phút
Xem ngay
Yêu thích
Phim lẻ 8.6 125 Phút
Xem ngay
Yêu thích
Phim bộ 7.8 43 Tập
Xem ngay
Yêu thích
Phim lẻ 8.2 120 Phút
Xem ngay
Yêu thích
Phim lẻ 7.9 116 Phút
Xem ngay
Yêu thích
Phim lẻ 8.3 91 Phút
Xem ngay
Yêu thích
Phim lẻ 8.3 111 Phút
Xem ngay
Yêu thích
Phim lẻ 6.3 112 Phút
Xem ngay
Yêu thích
Phim lẻ 6.3 118 Phút
Xem ngay
Yêu thích
Phim lẻ 8.6 137 Phút
Xem ngay
Yêu thích
Phim bộ 8.0 22/22 Tập
Xem ngay
Yêu thích
Phim bộ 10.0 45 Tập
Xem ngay
Yêu thích
Phim bộ 7.3 55/80 Tập
Xem ngay
Yêu thích
Phim bộ 8.2 60 Tập
Xem ngay
Yêu thích
Phim lẻ 8.6 105 Phút
Xem ngay
Yêu thích
Phim lẻ 8.3 104 Phút
Xem ngay
Yêu thích
Phim lẻ 8.2 92 Phút