Sorry, this video is not available in your country.

Dịch Covid-19: Những Người Mẹ "Bất Đắc Dĩ" Của 15 Trẻ Trong Bệnh Viện

chia sẻ

Dịch Covid-19: Những Người Mẹ "Bất Đắc Dĩ" Của 15 Trẻ Trong Bệnh Viện

Người đăng: Hoanth
Ngày đăng: 10/03/2020
Bệnh viện Nhi Vũ Hán là một bệnh viện được chỉ định cho trẻ em được chẩn đoán mắc COVID-19. Mười lăm đứa trẻ, từ sáu đến 14 tuổi, đang ở trong phòng bệnh mà không có cha mẹ.
Tags: Covid-19

Tin Tức Tất cả

Xem thêm