Sorry, this video is not available in your country.

Điểm Mù Giao Thông: Lái Xe Sử Dụng Ma Túy Thông Chốt Lực Lượng Chức Năng

chia sẻ

Điểm Mù Giao Thông: Lái Xe Sử Dụng Ma Túy Thông Chốt Lực Lượng Chức Năng

Người đăng:
Ngày đăng: 22/09/2023
Sử dụng ma túy khi tham gia giao thông là hành vi bị cấm, tùy mức độ vi phạm mà người điều khiển xe bị xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy tố trách nhiệm hình sự. Người tham gia giao thông đường bộ trong tình trạng có sử dụng chất ma túy hoặc các chất kích thích mạnh khác mà pháp luật cấm sử dụng có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm