Sorry, this video is not available in your country.

Điều Kiện Để Người Lao Động Trở Lại TP.HCM Làm Việc Từ 1-10

chia sẻ

Điều Kiện Để Người Lao Động Trở Lại TP.HCM Làm Việc Từ 1-10

Người đăng: Yenht
Ngày đăng: 25/09/2021
24-9, Sở Giao thông vận tải TP.HCM đã trình UBND TP.HCM phương án phối hợp đón người lao động tại các tỉnh, thành phố trở lại TP.HCM, trong đó nêu các phương thức vận chuyển và các điều kiện để được đi lại.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm