Sorry, this video is not available in your country.

chia sẻ

Danh sách phần

Thiết Diện Ngự Sử - Disinterested Justice | Tập 1

8.1 / 45 đánh giá
Thể loại: Phim, Hình sự, Cổ trang
Đạo diễn: Hoàng Khắc Mẫn
Thời nhà Minh, dưới sự tiến cử của quần thần, ngự sử tùy phái Chu Tân trở thành Án Sát Sử Triết Giang, đến vùng nước sôi lửa bỏng tìm cách phá án, an định lòng dân. 
Tags: Điều tra

Có thể bạn thích