Sorry, this video is not available in your country.

chia sẻ

Danh sách tập

Vùng Phi Quân Sự: Phần 1 - Dmz S1 | Tập 1

Lấy bối cảnh cuộc Nội chiến Mỹ trong tương lai giả tưởng, một nữ bác sĩ tiến vào vùng phi quân sự tại Manhattan để tìm con trai trong lúc các phe phái tại đây đang tranh nhau tạo dựng sức ảnh hưởng để nắm quyền lãnh đạo tối cao.

Có thể bạn thích