Sorry, this video is not available in your country.

Đồ Tạo Tác Nhập Lậu Trở Về Bảo Tàng Quốc Gia Afghanistan Từ Mỹ

chia sẻ

Đồ Tạo Tác Nhập Lậu Trở Về Bảo Tàng Quốc Gia Afghanistan Từ Mỹ

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 07/05/2021
Các đồ tạo tác được buôn lậu từ Afghanistan sang Mỹ đã được trả lại cho Bảo tàng Quốc gia Afghanistan vào ngày 29 tháng 4 năm 2021. 33 di vật văn hóa đã bị thu giữ từ một nhà buôn nghệ thuật có trụ sở tại New York từ năm 2012 đến năm 2014.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm