Sorry, this video is not available in your country.

“Đóa Hoa Mong Manh” - Bộ Phim Việt Đầu Tiên Được Quay Hoàn Toàn Tại Mỹ

chia sẻ

“Đóa Hoa Mong Manh” - Bộ Phim Việt Đầu Tiên Được Quay Hoàn Toàn Tại Mỹ

Người đăng:
Ngày đăng: 13/04/2024
"Đóa hoa mong manh" hay có tên tiếng Anh là “A Fragile Flower” là bộ phim do Mai Thu Huyền đảm nhận vai trò đạo diễn. Đây cũng là bộ phim Việt Nam đầu tiên được quay hoàn toàn tại Mỹ và được lồng tiếng Anh và tiếng Hindi. Phim sẽ được phát hành đồng loạt tại Việt Nam, Mỹ và Ấn Độ.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm