Sorry, this video is not available in your country.

Doanh Nghiệp Nhà Nước Tham Gia Thúc Đẩy Tăng Trưởng, Ổn Định Kinh Tế Vĩ Mô

chia sẻ

Doanh Nghiệp Nhà Nước Tham Gia Thúc Đẩy Tăng Trưởng, Ổn Định Kinh Tế Vĩ Mô

Người đăng:
Ngày đăng: 17/06/2024
Chiều 15/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội Nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp Nhà nước, có chủ đề “Doanh nghiệp Nhà nước tham gia đóng góp, thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế”.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm