Sorry, this video is not available in your country.

Doanh Nghiệp Vận Tải Kiểm Soát Nồng Độ Cồn Đối Với Lái Xe Ngay Từ Đầu

chia sẻ

Doanh Nghiệp Vận Tải Kiểm Soát Nồng Độ Cồn Đối Với Lái Xe Ngay Từ Đầu

Người đăng: Hoanth
Ngày đăng: 29/02/2020
Song song với việc kiểm soát chặt chẽ nồng độ cồn đối với người dân điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, trong thời gian tới, tài xế lái xe cho các doanh nghiệp vận tải cũng sẽ được kiểm tra nghiêm ngặt.  

Tin Tức Tất cả

Xem thêm