Sorry, this video is not available in your country.

Doanh Nhân Hơn 20 Năm Đưa Hàng Việt Chinh Phục Thị Trường Cuba

chia sẻ

Doanh Nhân Hơn 20 Năm Đưa Hàng Việt Chinh Phục Thị Trường Cuba

Người đăng: dunght2
Ngày đăng: 01/08/2020
Kinh doanh ở nước ngoài, thường nhiều người sẽ nghĩ ngay đến các thị trường như Mỹ, Nhật, Châu Âu, hay Trung Quốc...Nhưng có một doanh nhân đã hơn 20 năm nay đưa hàng Việt chinh phục một thị trường xa xôi… là đất nước Cuba.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm