Sorry, this video is not available in your country.

Doanh Số Iphone Ở Trung Quốc Giúp Apple Vượt Quá Các Ước Tính

chia sẻ

Doanh Số Iphone Ở Trung Quốc Giúp Apple Vượt Quá Các Ước Tính

Người đăng: Hoanth
Ngày đăng: 03/08/2021
Vào ngày 27/7, Apple đã báo cáo doanh thu và lợi nhuận hàng quý, vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích khi người tiêu dùng mua các phiên bản cao cấp của iPhone 5G và đăng ký dịch vụ của công ty. Được thúc đẩy bởi doanh số bán iPhone tốt hơn mong đợi, tổng doanh thu của công ty đạt 81,43 tỷ đô, tăng 36,4%, cao hơn nhiều so với kỳ vọng của các nhà phân tích là 73,30 tỷ đô.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm